Medlemskontingent

Medlem av Svorkmo/NOI i 2022

Det er selvfølgelig fullt mulig å være medlem av idrettslaget selv om du ikke bedriver aktiv idrett.
Kanskje synes du Svorkmo/NOI legger til rette for mange fine turløyper i nærmiljøet, eller at idrettslaget bidrar positivt på andre måter. Du kan gi et bidrag ved å betale medlemskontingent.

Betal etter følgende satser til konto 4270.17.14428:                 

Enkeltmedlem:                          kr. 200
Familiemedlemskap:                 kr. 300

Familiemedlemskap for inntil 6 medlemmer, deretter 50 kr tillegg pr medlem (barn/ungdom inngår i familiemedlemskap t.o.m. det året det fyller 20 år).

 

Veldig viktig at alle registrerer fødselsdato og en e-postadresse på betalingen, slik at vi får registrert alle medlemmer i medlemsregisteret til Svorkmo/NOI.

Medlemsgiro Svorkmo/NOI 2022.

Idrettslaget Svorkmo/NOI

- er og vil alltid være en viktig sosial institusjon i nærmiljøet rundt banen, på Svorkmo, Øyasletta, Asbøllsaga, Vormstad, Hongslo, Monsetjåren og andre steder.

For Svorkmo/NOI er det viktig å nå ut til våre medlemmer. Her vil du finne informasjon om våre avdelinger, om laget og dets historie.

Annonser