Fotball / Handball

Gruppestyret i fotball/handball for 2019-2020 består av:      

 • Leder: Stein-Åge Reitan
 • Styremedlem: Toril Jensvold Lillery (kasserer)
 • Styremedlem: Margrethe By (sponsoransvarlig)
 • Styremedlem: Marthe Hoston (sekretær)
 • Styremedlem: Trine Eggan (ansvarlig håndball)
 • Styremedlem: Arild Eggan (ansvarlig håndball)
 • Styremedlem: Simon Bergem (sportslig utvalg)
 • Styremedlem: Maja Svinsås Buan (kioskansvarlig)
 • Styremedlem: Lars Erling Steinshaug (baneansvarlig)
 • 1. Varamedlem: Stian Karlsen (materialforvalter)
 • 2. Varamedlem: Gøran Aakerholm (sportslig utvalg)

 

Terminlister for ungdoms- og seniorfotballen:

A-lag

B-lag

Junior-lag - vår-sesong (2017)

Junior-lag - høst-sesong (2017)

Gutter-11 år

Gutter-12 år

Old-boys

 

 

Idrettslaget Svorkmo/NOI

- er og vil alltid være en viktig sosial institusjon i nærmiljøet rundt banen, på Svorkmo, Øyasletta, Asbøllsaga, Vormstad, Hongslo, Monsetjåren og andre steder.

For Svorkmo/NOI er det viktig å nå ut til våre medlemmer. Her vil du finne informasjon om våre avdelinger, om laget og dets historie.

Annonser