Fotball / Handball

 

Kontakt på e-post: svorkmofotball@outlook.com

Gruppestyret i fotball/handball for 2021-2022 består av:      

  • Leder: Erlend Olsø
  • Styremedlem: Toril Jensvold Lillery (kasserer)
  • Styremedlem: Ragnhild Skurengslien (sportslig leder)
  • Styremedlem: Ole Ivar Lilløien (baneansvarlig)
  • Styremedlem: Simon Bergem
  • Styremedlem: Marianne Snildal-Mostuen
  • Styremedlem: Lars Erling Steinshaug (sponsoransvarlig)
  • Varamedlem: Stian Karlsen (materialforvalter)

 FIKS-ansvarlig: Håvard Metliås

Terminlister for ungdoms- og seniorfotballen:

A-lag

B-lag

Gutter-13 år (samarbeidslag med Meldal FK)

Gutter 16 år (samarbeidslag med Meldal FK)

Old-boys

 

 

Idrettslaget Svorkmo/NOI

- er og vil alltid være en viktig sosial institusjon i nærmiljøet rundt banen, på Svorkmo, Øyasletta, Asbøllsaga, Vormstad, Hongslo, Monsetjåren og andre steder.

For Svorkmo/NOI er det viktig å nå ut til våre medlemmer. Her vil du finne informasjon om våre avdelinger, om laget og dets historie.

Annonser