Hjem » Ny sponsoravtale med Orkla Sparebank og Aktiv Eiendomsmegling

OrklaSparebank 1

Ny sponsoravtale med Orkla Sparebank og Aktiv Eiendomsmegling


21.02.2021

Nylig signerte Svorkmo/NOI en ny sponsoravtale med sin hovedsponsor gjennom flere år, Orkla Sparebank. Aktiv Eiendomsmegling er også med som sponsor i samme avtale.

Avtalen, som gjelder for 2021-2023, er det største avtalen Svorkmo/NOI har hatt noen gang.
Lagets hardtsatsende friidrettsgruppe har også en egen del i avtalen. Det er åpenbart at friidrettsgruppa bidrar med god profilering, både lokalt, regionalt og nasjonalt.
Svorkmo/NOI utfordres gjennom denne avtalen å få i gang mer friidrettsrelaterte aktiviteter for barn og unge.

Svorkmo/NOI vil også strebe etter å ta bærekraftige valg fremover, slik vi gjorde når vi bygget vår kunstgressbane med flere miljøvennlige løsninger i 2018.

 

Svorkmo/NOI er meget fornøyde med å få på plass denne nye avtalen. Å ha flerårige sponsoravtaler gjør driften mer forutsigbar for oss. Orkla Sparebank har i stor grad bidratt til forutsigbarhet ved å være hovedsponsor for laget i mange år nå. 

Vi ser frem til et godt samarbeid!

 

De første avsnittene i avtalen er gjengitt under:

Avtalen har som formål på best mulig måte å fremme partenes interesser i forhold som omfattes av denne avtalen. Orkla Sparebank blir hovedsponsor for Svorkmo/NOI.

Det overordnede mål er å profilere OrklaSparebank / AKTIV eiendomsmegling og Svorkmo/NOI – internt og eksternt – som aktive samarbeidspartnere og at partene gjensidig og lojalt skal legge forholdene til rette for hverandre.

Banken/AKTIV ønsker at flest mulig av klubbens medlemmer skal være kunder og at disse benytter seg av de tjenester og produkter sponsorene til enhver tid tilbyr.

Vi ønsker gjennom dette samarbeidet med Svorkmo/NOI å inspirere til å ta bærekraftige valg.

Samtidig, gjennom seniorsatsningen i friidrettsavdelingen aktiviteter for barn og unge, slik at vi bidrar til rekruttering til idretten og fremmer en sunnere livsstil.

  

 

Aktiv 1

 

 

Idrettslaget Svorkmo/N.O.I.

- er og vil alltid være en viktig sosial institusjon i nærmiljøet rundt banen, på Svorkmo, Øyasletta, Asbøllsaga, Vormstad, Hongslo, Monsetjåren og andre steder.

For Svorkmo/NOI er det viktig å nå ut til våre medlemmer. Her vil du finne informasjon om våre avdelinger, om laget og dets historie.

Annonser