Hjem » Årsmøter 2023

Årsmøter 2023


24.02.2023

Årsmøtene for Svorkmo/NOI 2023 er berammet til:

14. mars kl. 20:00 Fotball/håndball
21. mars kl. 19:30 Ski/Friidrett
27. mars kl 19:00 Hovedlaget

Alle møter på Asbøllsaga.

Saker som ønskes behandlet må sendes til oyvind_loveseter@hotmail.com innen 13. mars.

Saksliste m/relevante vedlegg gjøres tilgjengelig for medlemmer en uke før møtet.

Enkel servering.

Vel møtt!

 

 

Idrettslaget Svorkmo/N.O.I.

- er og vil alltid være en viktig sosial institusjon i nærmiljøet rundt banen, på Svorkmo, Øyasletta, Asbøllsaga, Vormstad, Hongslo, Monsetjåren og andre steder.

For Svorkmo/NOI er det viktig å nå ut til våre medlemmer. Her vil du finne informasjon om våre avdelinger, om laget og dets historie.

Annonser